• Hakkımızda

  Hakkımızda


  BİZ KİMİZ
  Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği ; yeryüzünde savaş, doğal afet, kıtlık gibi çeşitli sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, zulüm  görmüş, felakete uğramış, yardıma muhtaç başta kadın ve çocuklar olmak üzere tüm insanlara  bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın   
  insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere kurulmuş ve çalışmaktadır.

  MİSYONUMUZ

  Kadim yardımlaşma kültürümüzü, yeryüzünde yardıma muhtaç başta kadın ve çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm insanlara, özellikle yoksul, garip ve yetimler için kalıcı projeler üretmek.

  İnsanı, özellikle kadın ve çocukları standart yaşam koşullarından mahrum eden sorunları tanımlamak ve çözüm odaklı çalışmak.

  Afet ve savaş hallerinde ihtiyaç anında sıkıntılı bölgeye acil olarak ulaşmak ve yardımda bulunmak.

  Zulme uğrayan insanların onur ve itibarını korumak için uluslararası platformdalarda etkin rol üstlenerek, politikalara etki etmek.

  VİZYONUMUZ

  Savaş, doğal afetler yada karşılaşılan sosyal  sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.

  Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.

  Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.
  Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.
  Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.

  Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak.

27,514

Tüm destekçilerimizle gurur duyuyoruz..