Önce İnsan Derneği 

Kur-an Bağışı


BAĞIŞ TUTARI: 30.00TL
USD:1.58$ / EUR: 1.50€

Kur-an Bağışı


Kur-an Bağışla

Bir insanın Kur-an okumasına vesile olmak, kurumuş toprağa su vermek misali o kişiye yapılacak en büyük İyiliklerin başında gelir. Kur-an’ı Kerim Müslümanların yaşam pusulası, hayat rehberidir.
Haşr Sûresi, âyet 21'de Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Eğer şu Kur'ân'ı bir dağ üzerine indirseydik, o dağı Allah korkusundan alçalmış ve paramparça olmuş görürdün!"
Başka bir âyette,
 "Şu Kur'ân insanların kalp gözlerini açacak bir nur, sağlam bilgi edinmek için bir hidayet ve rahmettir." (Câsiye, 45/20) buyurulmaktadır. Diğer bir âyette ise: "Bu Kur'ân insanlar için bir beyandır, müttakîler için de bir hidayet ve rahmettir." (Al-i İmrân, 3/138)
Şu dünya imtihanında her Müslüman Kur'ân'ın talebesidir.
Her şeyden evvel okuyup anlayarak amel edeceğimiz İlahî kitap, Kur'ân-ı Kerîm'dir. O ezelîdir, ebedîdir. O Allah'ın kelâmı, Allah'ın fermanıdır. Hakikî mürşid ve rehber Kur'ân'dır.
Dünya medresesinin en büyük muallimi olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bize Kur'ân'ı  okumayı, içindekilerle amel etmeyi emretmiştir.
Hadisi-i Şerif’lerde de şöyle buyrulmuştur:
"Sizin en hayırlınız Kur'ân'ı öğrenip öğreteninizdir."
"Ümmetimin en faziletli ibadeti, Kur'ân okumaktır."
"Muhakkak Kur'ân bir zenginliktir ki, onun üstünde zenginlik olmadığı gibi onunla beraber de fakirlik yoktur.
"'Demir paslandığı gibi şu kalpler de paslanır!' buyurdu. 'Cilâsı nedir yâ Resûlallah?' diye sorulunca, 'Kur'ân okumak ve ölümü hatırlamaktır!' buyurdu."
Allah katında Kur'ân'dan daha üstün şefaatçi yoktur. Bir Müslüman Allah rızası için Kur'ân-ı Kerîm'i okuduğu zaman melekler onun etrafında toplanırlar, onun alnından öperler. O kul için Allah'tan af ve mağfiret dilerler.
Kur'ân kalplere kuvvet ve gıdadır. Ruhlara şifâdır. Onu tekrar tekrar okumaya ihtiyacımız vardır. Gıdanın tekrarı kuvveti artırdığı gibi Kur'ân-ı Kerîm'i tekrar okumak da manevî gıdamızın kaynağıdır.
Bir ana-babanın çocuklarına karşı en mühim vazifesi, onlara Kur'ân öğretmektir, Kur'ân terbiyesi vermektir.
Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav)'in şu tavsiyelerine kulak verelim:
"Kur'ân okuyunuz! Zira o Kur'ân okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelecektir. Evlerinizde çok çok Kur'ân okuyunuz! Çünkü Kur'ân okunmayan evde hayır az, şerse çok olur. Ve o ev halkı daima sıkıntılı ve huzursuzdur. Kalbinde, kafasında Kur'ân'dan hiçbir âyet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir. Kur'ân apaçık bir nur, hakîm bir zikir ve en doğru yoldur."
Kuran okumak bu kadar önem arz ederken Müslümanların eğitim önceliği Kuranı Kerimi okumak ve okutturmak olmalıdır. Kısıtlı imkanları sebebiyle Kuran’ı Kerim alamayan gerek yurtiçi ve gerekse Afrika ülkelerindeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize Kuran hediye ederek, bu kıymetli hayra ortak olmak ister misiniz?